MA-g
The Museum of Avant-garde

Dada Sinn der Welt

Magazine / Letterpress / 20.7 x 29.7 cm / Berlin, 1921 (1984)